SMS-i teel teatiste saatmise sisse- või väljalülitamine

Teave sõidu kohta (takso saabumisaeg, sõiduki mark, auto numbrimärk ja juhi kontaktandmed) saadetakse SMS-i teel. Vaikimisi on SMS-i teel teatiste saatmine välja lülitatud.

Seadete muutmiseks avage rakenduse menüü. Puudutage valikut .

  • SMS-i teel teatiste saatmise lubamiseks lükake suvandi Ära saada mulle tekstsõnumeid kõrval olev liuglüliti vasakule.
  • SMS-i teel teatiste saatmise keelamiseks lükake suvandi Ära saada mulle tekstsõnumeid kõrval olev liuglüliti paremale.