Сапар тууралуу отчетту кантип сураса болот

Электрондук отчет сапар тууралуу кеңири маалыматты камтыйт:

  • буйрутманын күнү жана убакытын,
  • сапардын башы жана аягынын дареги,
  • жол жүрүү убагы,
  • тариф,
  • сапардын акысы
  • таксопарк тууралуу маалымат,
  • айдоочу тууралуу маалымат,
  • автомобиль тууралуу маалымат.

Ар бир сапардан кийин отчетту алып туруу үчүн, колдонмодо электрондук почтанын дарегин көрсөтүңүз ( → Отчетторду жөнөтүү үчүн почта).