Сапар тууралуу отчетту кантип сураса болот

Электрондук отчет сапар тууралуу кеңири маалыматты камтыйт:

  • буйрутманын күнү жана убакытын,
  • сапардын башы жана аягынын дареги,
  • жол жүрүү убагы,
  • тариф,
  • сапардын баасы
  • таксопарк тууралуу маалымат,
  • айдоочу тууралуу маалымат,
  • автомобиль тууралуу маалымат.

Ар бир сапардан кийин ал тууралуу отчетторду алып туруу үчүн, колдонмодо электрондук почта дарегин көрсөтүңүз ( менюсунда  → Отчетторду жөнөтүү почтасын).