Сапардын отчетун кантип сураса болот

Электрондук отчет сапардын кеңири маалыматын камтыйт:

  • буйрутманын күнү менен убагы,
  • сапардын башы менен аягынын дареги,
  • жолго кеткен убак,
  • тариф,
  • сапардын акысы,
  • таксопарк тууралуу маалымат,
  • айдоочунун маалыматтары,
  • машина тууралуу маалымат.

Ар бир сапардан кийин отчетторду алып туруу үчүн, колдонмодо электрондук почта дарегин көрсөтүңүз ( → Почтаны кошуу).