როგორ მოვითხოვოთ მგზავრობის ანგარიში

ელექტრონული ანგარიში შეიცავს დეტალურ ინფორმაციას მგზავრობის შესახებ:

  • შეკვეთის შესრულების თარიღსა და დროს,
  • მგზავრობის დაწყებისა და დასრულების მისამართს,
  • მგზავრობის ხანგრძლივობას,
  • ტარიფს,
  • მგზავრობის ღირებულებას,
  • ინფორმაციას ტაქსოპარკის შესახებ,
  • ინფორმაციას მძღოლის შესახებ,
  • ინფორმაციას ავტომობილის შესახებ.

ყოველი მგზავრობის შემდეგ ანგარიშის მისაღებად, აპლიკაციაში მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი ( → ფოსტა ანგარიშების გასაგზავნად).