Ինչպես պահանջել ուղևորության մասին հաշվետվություն

Էլեկտրոնային հաշվետվությունը պարունակում է մանրամասն տեղեկություններ ուղևորության մասին՝

  • պատվերի կատարման ամսաթիվը և ժամը,
  • ուղևորության սկզբնակետի և վերջնակետի հասցեները,
  • ուղևորության տևողությունը,
  • սակագինը,
  • ուղևորության արժեք,
  • տեղեկություններ տաքսոպարկի մասին,
  • տեղեկություններ վարորդի մասին,
  • տեղեկություններ ավտոմեքենայի մասին։

Յուրաքանչյուր ուղևորությունից հետո հաշվետվություն ստանալու համար, հավելվածում նշեք էլ. հասցեն (  → Ավելացնել փոստ):