Sõiduaruande tellimine

E-posti teel saadetav aruanne sisaldab üksikasjalikku teavet sõidu kohta.

  • Sõidu kuupäev ja kellaaeg
  • Sõidu algus- ja lõppaadressid
  • Sõidu ajaline kestus
  • Teenuseklass
  • Hind
  • Taksoettevõtte andmed
  • Juhi andmed
  • Auto andmed

Et saada pärast iga sõitu aruanne, sisestage rakendusse oma e-posti aadress (  → Lisa e-post).