Kako napraviti narudžbinu

 1. Navedite adresu za dolazak taksija. Ukoliko je željena adresa navedena kao podrazumevana, pritisnite Dalje.
 2. Pritisnite dugme Do i navedite odredište, tada će za vožnju biti obračunata fiksna cena.

  Možete navesti do tri među adrese (pritisnite +). Promena maršrute sa među adresama moguća je samo prilikom sastavljanja narudžbine.

 3. Izaberite tarifu i način plaćanja.

  Posle sastavljanja narudžbine možete promeniti gotovinski način plaćanja na plaćanje karticom ili izabrati drugu bankovnu karticu ukoliko je na aplikaciju povezano nekoliko kartica. Da biste to uradili u donjem delu ekrana pritisnite  → Promeni način plaćanja.

 4. U slučaju potrebe dodajte komentar.

  U komentaru možete navesti dodatne informacije – na primer, napišite “Čekati pored ulaza”, da biste pomogli vozaču da vas pronađe.

 5. Pritisnite Pozovi taksi.