Kako napraviti narudžbinu

 1. Navedite adresu za dolazak taksija. Ukoliko je željena adresa navedena kao podrazumevana, pritisnite Dalje.

  Da biste izabrali drugu adresu, pritisnite Promeni adresu ili premestite tačku na mapi.

 2. Unesite mesto, onda će za vožnju biti obračunata fiksna cena.

  Možete navesti do tri međutačke (pritisnite +). Promena maršrute sa međuadresama moguća je samo prilikom sastavljanja narudžbine.

 3. Izaberite tarifu i način plaćanja.

  Posle sastavljanja narudžbine možete promeniti gotovinski način plaćanja na plaćanje karticom ili izabrati drugu bankovnu karticu ukoliko je na aplikaciju povezano nekoliko kartica. Da biste to uradili u donjem delu ekrana pritisnite  → Promeni način plaćanja.

 4. U slučaju potrebe dodajte komentar.

  U komentaru možete navesti dodatne informacije — na primer, napišite “Čekajte pored ulaza”, da biste pomogli vozaču da vas pronađe.

 5. Pritisnite Pozovi taksi.