Neuspešno potvrđivanje broja telefona

Broj je potrebno potvrditi samo jednom – kôd prve narudžbine preko aplikacije:
  1. Otvorite meni aplikacije .
  2. Pritisnite Unesi broj telefona (ili Navedi telefon).
  3. Unesite broj telefona i pritisnite Dalje — na ovaj broj će doći SMS sa kôdom za potvrđivanje.
  4. Unesite kôd i pritisnite Završi (ili Dalje).

Ukoliko niste dobili SMS obaveštenja sa kôdom za potvrđivanje možda je za vaš broj postavljeno ograničenje za dobijanje SMS sa kratkih brojeva ili su se kôd vašeg mobilnog operatera pojavili tehnički problemi.

Ukoliko niste uspeli da potvrdite broj, obavestite nas o tome.