Neuspešno potvrđivanje broja telefona

Broj je potrebno potvrditi samo jednom – kod prve narudžbine preko aplikacije:

  1. Pređite u meni aplikacije  → Telefon.
  2. Na ekranu Autorizacija navedite broj telefona i pritisnite Dalje – na ovaj broj će doći SMS sa kodom za potvrđivanje.
  3. Unesite kod i pritisnite Dalje (Završeno).

Ukoliko niste dobili SMS sa kodom za potvrđivanje možda je za vaš broj postavljeno ograničenje za dobijanje SMS sa kratkih brojeva ili su se kod vašeg mobilnog operatera pojavili tehnički problemi.

Ukoliko niste uspeli da potvrdite broj, obavestite nas o tome.