Neuspešno povezivanje kartice

U pojedinim regionima plaćanje vožnji bankovnom karticom za sada nije dostupno.

Bankovnu karticu možete povezati na telefon preko aplikacije za iOS (verzija 8.0 i novija) ili Android (verzija 4.0 i novija).

  1. Otvorite meni aplikacije  → Način plaćanja i pritisnite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).
  2. Unesite broj kartice, rok važenja i CVV kod. Broj kartice se može uneti ručno ili skenirati pomoću kamere pametnog telefona — da biste to uradili pritisnite ikonicu .
  3. Ponovo pritisnite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).

Ukoliko su se pojavili problemi sa povezivanjem bankovne kartice, obavestite nas o tome.