Es nesaņēmu atskaiti par braucienu

Lai pēc katra brauciena saņemtu atskaiti, ievadiet lietotnē savu e-pasta adresi (E-pasta adrese atskaitēm).

Ja pieprasījāt atskaites par braucieniem, bet nesaņemat tās, lūdzu, paziņojiet mums par to. Norādiet datumu un aptuveno laiku, kad taksometrs atbrauca. Ja iespējams, norādiet arī informāciju par automašīnu un autovadītāju.