Сапарлар тууралуу отчеттор келбей жатат

Ар бир сапардан кийин отчетту алып туруу үчүн, колдонмодо электрондук почтанын дарегин көрсөтүңүз ( → Отчетторду жөнөтүү үчүн почта).

Эгер сиз сапар тууралуу отчет сурап, бирок аны алган эмес болсоңуз, бизге жазыңыз. Таксинин келүүсүнүн күнүн жана болжолдуу убакытын билдириңиз. Мүмкүн болсо, машина тууралуу маалыматтарды, ошондой эле буйрутмаңызды аткарган айдоочунун маалыматтарын толугураак көрсөтүңүз.