მგზავრობის შესახებ ანგარიში არ მოდის

ყოველი მგზავრობის შემდეგ ანგარიშის მისაღებად, აპლიკაციაში მიუთითეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი ( → ფოსტა ანგარიშების გასაგზავნად).

თუ თქვენ მოითხოვეთ ანგარიში მგზავრობის შესახებ, მაგრამ ის ვერ მიიღეთ, გთხოვთ, მოგვწეროთ ამის შესახებ. მიუთითეთ ტაქსის მიწოდების თარიღი და მიახლოებითი დრო. შეძლებისდაგვარად მიუთითეთ ინფორმაცია ავტომობილის შესახებ, აგრეთვე ინფორმაცია იმ მძღოლის შესახებ, რომელმაც შეასრულა თქვენი შეკვეთა.