Kartica ne može da se izbriše

U pojedinim regionima plaćanje vožnji bankovnom karticom za sada nije dostupno.

Da biste iz aplikacije izbrisali podatke o bankovnoj kartici:

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja.
  2. Izaberite karticu i kliknite Ukloni karticu.

Ukoliko su se pojavili problemi sa brisanjem kartice, obavestite nas o tome.