Kā skatīt brauciena vēsturi

Informācija par katru Jūsu pasūtījumu ir pieejama lietotnes izvēlnē  → Brauciena vēsture.

Brauciena kartē ir norādīts Jūsu maršruts, pakalpojuma kategorija, datums un brauciena laiks.

Pieskaroties kartei, Jūs varēsit skatīt šādu papildinformāciju.

  • Veiktā maršruta atainojums kartē un iekāpšanas un izkāpšanas adreses.
  • Brauciena garums.
  • Informācija par autovadītāju. Jūsu pēdējā brauciena autovadītāja tālruņa numurs būs Jums pieejams 24 stundas pēc brauciena beigām.
  • Informācija par Jūsu pasūtījuma izpildei izmantoto transportlīdzekli.
  • Pakalpojuma kategorija un kopējā brauciena maksa.