Kako se izračunava cena vožnje

Informacije o važećim cenama dostupne su na stranici sa tarifama.

Prilikom sastavljanja narudžbine preko sajta i preko aplikacije za iOS (verzija 3.50 i novija) i Android (verzija 3.15 i novija) uračunava se fiksna cena vožnje. U aplikaciji za druge verzije mobilnih operativnih sistema prikazuje se približna cena.

Prilikom obračuna uračunava se izabrana tarifa, rastojanje do mesta, vreme u putu, podaci o zastojima kao i vremenske prilike.

Fiksna cena se neće povećati čak i ako se u putu pojave novi zastoji ili ako vozač bude morao da odstupi od postavljene maršrute. Novi obračun će se praviti samo ako ste prekoračili vreme besplatnog čekanja, promenili odredište ili zamolili vozača da se usput negde zaustavi.

Napomena: U pojedinim regionima se ne primenjuje fiksna cena. Umesto nje se izračunava približna cena. Ukoliko u narudžbini nije bilo odabrano odredište, na ekranu će se pojaviti cena dolaska vozila po izabranoj tarifi. Ukupna cena će biti obračunata posle završetka vožnje.