Сапардын баасы кантип эсептелинет

Учурдагы баалар тууралуу маалыматтар Тарифтер баракчасында жеткиликтүү.

Буйрутма берилип жатканда сапардын божомолдонгон баасы эсептелинет. Бааны эсептөөдө тандалган тариф, бара жаткан жердин аралыгы, жолдогу убакыт, тыгындар тууралуу маалыматтар, ошондой эле аба-ырайы эске алынат.

Эгер буйрутма берип жатканда сиз көздөлгөн даректи көрсөткөн эмес болсоңуз, экранда тандалган тариф боюнча эң аз баа көрсөтүлөт.

Аяккы баасы сапар бүткөндө гана эсептелинет.