როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ ხელმისაწვდომია გვერდზე ტარიფები.

შეკვეთის გაფორმების დროს საიტიდან და აპლიკაციის გამოყენებით iOS (ვერსია 3.50 და ზემოთ) და Android (ვერსია 3.15 და ზემოთ) იანგარიშება მოგზაურობის ფიქსირებული ღირებულება. სხვა მობილური საოპერაციო სისტემების აპლიკაციების სხვა ვერსიებში აისახება მიახლოებული ღირებულება.

გამოანგარიშებისას გაითვალისწინება შერჩეული ტარიფი, მანძილი დანიშნულების ადგილამდე, მგზავრობის დრო, ინფორმაცია საცობების შესახებ და აგრეთვე ამინდის პირობები.

მგზავრობის ფიქსირებული ღირებულება არ გაიზრდება მაშინაც კი, თუ გზაში წარმოიქმნება ახალი საცობები ან მძღოლს მოუწევს გადაუხვიოს განსაზღვრული მარშრუტიდან. გადაანგარიშება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადააჭარბეთ უფასო ლოდინის დროს, შეიცვალეთ დანიშნულების ადგილი ან მძღოლს სთხოვეთ გზად გაჩერება.

შენიშვნა. ზოგიერთ რეგიონში, ფიქსირებული ღირებულება არ მოქმედებს. სამაგიეროდ, სავარაუდო ღირებულებით ხდება დაანგარიშება. თუ შეკვეთაში არჩეული არ იყო მგზავრობის საბოლოო პუნქტი, ეკრანზე გამოჩნდება მანქანის მიწოდების ღირებულება არჩეული ტარიფით. მგზავრობის ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ.