როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ ხელმისაწვდომია ტარიფების გვერდზე.

შეკვეთის გაფორმებისას საიტის და iOS აპლიკაციის საშუალებით (ვერსია 3.50 და ზემოთ) და Android (ვერსია 3.15 და ზემოთ) მგზავრობის ფიქსირებული ღირებულება გამოითვლება. მობილური საოპერაციო სისტემების აპლიკაციის სხვა ვერსიებში აისახება მიახლოებული ღირებულება.

გაანგარიშებისას გათვალისწინებულია არჩეული ტარიფი, მგზავრობის სურვილი, მანძილი ადგილამდე, მგზავრობის ხანგრძლივობა, მონაცემები საცობების შესახებ, ასევე ამინდის პირობები.

ფიქსირებული ღირებულება არ გაიზრდება, მაშინაც კი, თუ გზაში თავს იჩენს ახალი საცობები ან მძღოლი იძულებული იქნება უარი თქვას დადგენილ მარშრუტზე. გადათვლა შეიძლება შესრულდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გადააჭარბეთ უფასო ლოდინის დროს, შეცვალეთ საბოლოო პუნქტი ან სთხოვეთ მძღოლს გზაზე გაჩერება.

შენიშვნა. ზოგიერთ რეგიონში ფიქსირებული ღირებულება არ გამოიყენება. მის მაგივრად სავარაუდო ღირებულება გამოითვლება. თუ შეკვეთაში არ იყო ამორჩეული თქვენი საბოლოო დანიშნულების მგზავრობის პუნქტი, ეკრანზე გაჩნდება მანქანის მიწოდების ღირებულება შერჩეული ტარიფით. მგზავრობის ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ.