Kā izmantot komentārus

Komentārus varat pievienot, kad izveidojat pasūtījumu.

Lūdzu, izmantojiet rakstveida komentāru sadaļu, lai sniegtu informāciju, kas var palīdzēt vadītājam Jūs atrast, piemēram: “Gaidiet mani pie vārtiem” vai “Iebrauciet pagalmā.” Vadītājs redzēs jūsu komentāru uzreiz pēc pasūtījuma pieņemšanas.