Kaip rašyti komentarus

Komentarus galite pridėti pateikę užsakymą.

Rašytinių komentarų skiltyje galite nurodyti informaciją, padėsiančią vairuotojui jus rasti, pvz, “Laukite prie vartų” arba “Įvažiuokite į kiemą”. Vairuotojas išvys jūsų komentarus apdorojus užsakymą.