როგორ დავამატოთ კომენტარი

კომენტარი შეგიძლიათ დაამატოთ შეკვეთის გაფორმებისას.

ტექსტურ კომენტარში სასარგებლოა მიუთითოთ დამატებითი ინფორმაცია, მაგალითად "დაელოდეთ შლაგბაუმთან" ან "შესასვლელი ეზოდან" — ეს დაეხმარება მძღოლს თქვენს პოვნაში. კომენტარები მძღოლისათვის ხელმისაწვდომი იქნება შეკვეთის მიღებისთანავე.