Märkuste kasutamine

Tellimuse esitamisel saate lisada kommentaare.

Palun kasutage kirjalike märkuste jaotist, et lisada teavet, mis aitab juhil teid leida, näiteks “Oodake mind värava juures” või “Sõitke sisehoovi).” Juht näeb teie märkust kohe pärast tellimuse vastuvõtmist.