Kako otkazati narudžbinu

Obratite pažnju na to da je otkazivanje narudžbine posle dolaska taksija usluga koja se plaća.

Za otkazivanje narudžbine u donjem delu ekrana pritisnite  → Otkaži narudžbinu.

Narudžbinu takođe možete otkazati pozivom dispečera taksi službe. Broj telefona je dostupan u meniju vožnje ( → Detalji vožnje).