Promo kôd se nije aktivirao

Da biste koristili promo kôd:

  1. Otvorite meni aplikacije  → Promo kôd → Aktiviraj.
  2. Ne kopirajte, promo kôd unesite ručno.
  3. Kliknite Aktiviraj (ili Završi).

Ukoliko se promo kôd nije aktivirao, kažite nam njegov broj i opišite problem.