Atlaides kods nedarbojās

Atlaides koda izmantošana:

  1. Atveriet lietotnes izvēlni  → Atlaides kods → Aktivizēt.
  2. Manuāli ievadiet atlaides kodu (nekopējiet to).
  3. Pieskarieties vienumam Aktivizēt (vai Gatavs).

Ja atlaides kods nedarbojas, lūdzu, ziņojiet mums, norādot attiecīgo kodu un aprakstot problēmu.