Neveikė akcijos kodas

Norėdami pasinaudoti reklaminiu kodu, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

  1. Pereikite į programėlės meniu Reklaminis kodas.
  2. Akcijos kodo ne kopijuokite, o įveskite rankiniu būdu.
  3. Spustelėkite Baigta.

Jeigu akcijos kodas neveikia, mums nurodykite jo numerį ir apibūdinkite problemą.