Promokood ei toiminud

Toimige promokoodi kasutamiseks järgmiselt.

  1. avage rakenduse menüü  → Promokood → Aktiveeri.
  2. Promo koodi sisestada käsitsi (Ärge kopeerige see).
  3. Toksake Aktiveeri (või Valmis).

Kui teie promokood ei toimi, edastage meile number ja probleemi kirjeldus.