Promokood ei toiminud

Toimige promokoodi kasutamiseks järgmiselt.

  1. Avage rakenduse menüü Promokood.
  2. Sisestage promokood käsitsi (ärge kopeerige seda).
  3. Puudutage valikut Valmis.

Kui teie promokood ei toimi, edastage meile number ja probleemi kirjeldus.