Vadītājam nebija maiņas naudas

Ja vadītājam nebija maiņas naudas vai jums bija domstarpības par samaksu, ziņojiet par to mums.