Айдоочунун кайрып бере турган акчасы жок

Эгер айдоочунун кайрып берген акчасы болбосо же сиз төлөнө турган акча тууралуу айдоочу менен макулдаша албай жатсаңыз, бизге жазыңыз.