Plaćanje karticom nije bilo moguće

U pojedinim regionima plaćanje vožnji bankovnom karticom za sada nije dostupno.

Ukoliko niste mogli vožnju da platite bankovnom karticom, ili se pojavio drugi problem sa bezgotovinskim plaćanjem, нpišite nam.