Карта менен төлөй албай койдум

Айрым аймактарда сапарга банк картасы аркылуу төлөө азырынча жеткиликсиз болот.

Эгерде сиз сапарыңызга банк картасы аркылуу же нак акча менен төлөй албай жатсаңыз, бизге жазыңыз.