ტაქსის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემა

თუ თქვენ მიიღეთ შეტყობინება, რომ მანქანის მოძიება ვერ მოხერხდა, სცადეთ შეამსუბუქოთ ძიების მოთხოვნები. მაგალითად, შეცვალეთ ტარიფი ან შეამცირეთ შავ სიაში არსებული ტაქსოპარკების რაოდენობა.

ტაქსის ძიებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში, მოგვწერეთ.