Vožnju je plaćena dva puta

Ukoliko ste vožnju platili gotovinom, ali je cena skinuta i sa kartice, obavestite nas o tome.