Сапарга эки жолу төлөдүм

Эгер сиз сапарыңызга накталай акча менен төлөп, бирок картадан да акча алынган болсо, бизге бул тууралуу маалымат бериңиз.