Сапарга эки жолу төлөдүм

Эгерде сапарга нак акча менен төлөп, картадан төлөм да алынган болсо, бизге бул тууралуу маалымат бериңиз.