მგზავრობის ორჯერ გადახდა

თუ თქვენ გადახდილი გაქვთ მოგზაურობის ღირებულება ნაღდი ფული, მაგრამ ღირებულება ასევე ჩამოიჭრა ბარათიდან, გთხოვთ, გვაცნობეთ ამის შესახებ.