Айдоочунун туура эмес жүрүм-туруму

Жүргүнчүлөрдүн сапар убагындагы коопсуздугу биз үчүн эң негизги шарт. Ошондуктан, биз адис айдоочулар менен гана иштейбиз.

Эгер айдоочу жолдон башка нерсе менен алек болуп, орой мамиле кылып же кандайдыр бир себептерден улам күтүүлөрүңүзгө ылайык мамиле жасабаса, бизге так эмне жакпаганын айтып бериңиз.