Айдоочунун жүрүм-туруму орой

Сапар учурунда жүргүнчүнүн коопсуздугу — биз үчүн өтө маанилүү, биз адис айдоочулар менен гана иштешебиз.

Эгерде айдоочу жолго көңүл бурбаса, өзүн орой алып же күтүүлөрүңүзгө кандайдыр бир себептерден улам жооп бербесе, анда жакпаган нерсе тууралуу тагыраак айтып бериңиз.