მძღოლის არაკორექტული საქციელი

ჩვენთვის უმთავრესია მგზავრობის დროს მგზავრის უსაფრთხოება – ჩვენ მხოლოდ პროფესიონალ მძღოლებთან ვთანამშრომლობთ.

თუ მძღოლი უყურადღებო იყო გზაში, უხეში იყო თქვენს მიმართ ან გარკვეული მიზეზების გამო თქვენს მოლოდინს არ შეესაბამებოდა, გთხოვთ, გვაცნობოთ, კონტკრეტულად რა არ მოგეწონათ.