მძღოლის არაკორექტული საქციელი

ჩვენთვის უმთავრესია მგზავრობის დროს მგზავრის უსაფრთხოება – ჩვენ მხოლოდ პროფესიონალ მძღოლებთან ვთანამშრომლობთ.

თუ მძღოლი უყურადღებო იყო, უხეში იყო თქვენს მიმართ ან გარკვეული მიზეზების გამო თქვენს მოლოდინს არ შეესაბამებოდა, გთხოვთ, გვიამბოთ, კონტკრეტულად რა არ მოგეწონათ.