Cum se schimbă limba aplicaţiei

iOS: Mergeţi în setările telefonului la → General → Limbă şi regiune → Limbă iPhone şi selectaţi limba. Atingeţi Gata şi confirmaţi limba aleasă.

Android: Mergeţi în meniul aplicaţiei  → Schimbaţi limba şi alegeţi limba dorită.