Cum se adaugă comentariile

Utilizaţi secţiunea pentru comentarii pentru a furniza informaţii care îl pot ajuta pe şofer să vă găsească, de exemplu: „Aşteptaţi-mă la poartă” sau „Intraţi în curte”. Șoferul va vedea comentariul când va procesa comanda.