Қолданба тілін ауыстыру жолы

iOS: Телефон баптауларын →Негізгілер → Тіл және аумақ → iPhone тілі тармақтарын ашып, қажетті тілді таңдаңыз. Содан кейін Дайын түймесін басып, тілді ауыстыруды растаңыз.

Android:  → Тілді ауыстыру қолданба мәзіріне өтіп, қажетті тілді таңдаңыз.