Сапар құнын ұстап қалу жолы

Сапар аяқталғаннан кейін тапсырыс бағасының қорытынды бағасы карта шотындағы сақтық қорға сақталынады. Кейбір жағдайларда сақтық қорда сақтау сапар кезінде бөліп-бөліп ұсталынады. Ақшаны ұстап қалу қаражатты сақтық қорға сақтау аяқталғаннан кейін 24 сағат ішінде жүзеге асырылады.

Егер картаңызда төлемге жеткілікті қаражат болмаса, сапар құны картаңыздың балансы толтырылған кезде автоматты түрде ұстап қалынады. Ұстап қалу бір уақытта немесе толық сапар құнын ұстай алмаған жағдайда бір жыл ішінде бөлшектеп орындалады.