როგორ ჩავრთოთ Push-შეტყობინებები

iOS: გახსენით ტელეფონის პარამეტრები → ტაქსიშეტყობინებები და დააყენეთ შეტყობინებების პარამეტრები.

Android: გახსენით ტელეონის პარამეტრები → აპლიკაციებიტაქსი და შეარჩიეთ ოპცია შეტყობინებების ჩართვა.