როგორ ვნახოთ მგზავრობის ისტორია

ინფორმაცია თითოეულ შეკვეთაზე ხელმისაწვდომია აპლიკაციის მენიუში  → მგზავრობის ისტორია.

მოგზაურობის ბარათი გვიჩვენებს მგზავრობის მარშრუტს ღირებულებას, თარიღსა და დროს.

დააჭირეთ ბარათს, მეტი ინფორმაციის სანახავად:

  • მგზავრობის მარშრუტი რუკაზე და ჩასხმისა და გადმოსხმის მისამართები.
  • მგზავრობის ხანგრძლივობა.
  • მძღოლის მონაცემები. მძღოლის ტელეფონის ნომერი ხელმისაწვდომია ბოლო მგზავრობისთვის 24 საათის შემდეგ მისი დასრულებიდან.
  • ავტომობილის მონაცემები, რომელმაც შეასრულა შეკვეთა.
  • ტარიფი და საბოლოო ღირებულება.