როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ ხელმისაწვდომია ტარიფების გვერდზე.

შეკვეთის გაფორმებისას გამოითვლება მგზავრობის დაახლოებითი ღირებულება. ღირებულების გაანგარიშებისთვის გაითვალისწინება შერჩეული ტარიფი, მანძილი ადგილამდე და მგზავრობის დრო, მონაცემები საცობების შესახებ, ასევე ამინდის პირობები. თუ შეკვეთაში არჩეული არ იყო მგზავრობის საბოლოო პუნქტი, ეკრანზე გამოჩნდება მინიმალური ღირებულება არჩეული ტარიფით.

ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ, არჩეული ტარიფის შესაბამისად.