როგორ ხდება მგზავრობის ღირებულების გამოთვლა

ინფორმაცია მოქმედი ფასების შესახებ ხელმისაწვდომია ტარიფების გვერდზე.

შეკვეთის გაფორმებისას გამოიანგარიშება მგზავრობის მიახლოებული ღირებულება. გამოანგარიშებისას ითვალისწინება შერჩეული ტარიფი, მანძილი დანიშნულების ადგილამდე, მგზავრობის დრო, ინფორმაცია საცობების შესახებ და აგრეთვე ამინდის პირობები.

თუ შეკვეთის გაფორმებისას თქვენ არ მიუთითეთ დანიშნულების მისამართი, ეკრანზე გამოჩნდება მგზავრობის მინიმალური ღირებულება.

მგზავრობის ჯამური ღირებულება გამოთვლილი იქნება მგზავრობის დასრულების შემდეგ.