Ինչպես միացնել Push ծանուցումները

iOS՝ Բացեք հեռախոսի կարգավորումները → Տաքսի → Ծանուցումներ և սահմանեք ծանուցումների կարգավորումները:

Android՝ Բացեք հեռախոսի կարգավորումները → ՀավելվածներՏաքսի և ընտրեք Միացնել ծանուցումները տարբերակը: