Ուղևորության վճարի դուրս գրում

Ուղևորության ավարտից հետո քարտային հաշվի վրա կատարվում է ռեզերվացում պատվերի վերջնական արժեքի չափով: Որոշ դեպքերում սառեցումը կատարվում է մաս-մաս՝ ուղևորության ընթացքում: Գումարը դուրս է գրվում դրամական միջոցների ռեզերվացումը կատարելուց հետո 24 ժամվա ընթացքում:

Եթե քարտի վրա վճարման համար բավականաչափ գումար չկա, ապա ուղևորության արժեքը դուրս կգրվի ինքնաշխատորեն՝ քարտի հաշվեկշիռը համալրելուց հետո: Դուրսգրումը կարող է իրականացվել միանգամից կամ մաս-մաս՝ մեկ տարվա ընթացքում, սկսած այն պահից, երբ չհաջողվեց պահել ուղևորության ամբողջ գումարը: