Kako se menja jezik u aplikaciji ili na sajtu

Menjanje jezika u aplikaciji

iOS

  1. Otvorite podešavanja telefona → Osnovno → Jezik i region.
  2. Pritisnite Promeni.
  3. Na spisku Prioritetan redosled jezika pritisnite ikonicu i prevucite jezik na početak spiska.
  4. Pritisnite Završi → Dalje.

    Ako na spisku nema željene varijante, na ekranu Jezik i region kliknite na link Dodaj jezik. Odaberite jezik, pritisnite Završeno i potvrdite izbor.

Android

Otvorite meni aplikacije  → Podešavanja → Jezik aplikacije i izaberite željeni jezik.

Menjanje jezika na sajtu

Da biste promenili jezik na sajtu, pritisnite dugme za menjanje jezika i odaberite željeni.