Brisanje istorije vožnji

Informacije o svakoj narudžbini su dostupne u meniju aplikacije  → Istorija vožnji.

Na kartici narudžbine navedeni su maršruta, cena, datum i vreme vožnje.

Kliknite na stranicu da biste videli više informacija:
  • Adrese na kojima je putnik ušao i izašao
  • Trajanje vožnje
  • Podaci o vozilu
  • Podaci o vozaču
  • Tarifa i ukupna cena

U istoriji vožnji dostupno je dugme Pozovi. Sa vozačem koji je izvršio narudžbinu možete stupiti u kontakt u roku od 24 časa nakon završetka vožnje i pre sledeće narudžbine.

Da biste izbrisali vožnju iz istorije:

  1. Uđite u meni aplikacije  → Istorija vožnji.
  2. Izaberite vožnju koju želite da obrišete.
  3. Posle informacije o vožnji pritisnite Izbriši vožnju i izaberite Izbriši.