איך בודקים ומוחקים את היסטוריית הנסיעות?

בתפריט ← היסטוריית הנסיעות תוכלו לבדוק את כל הפרטים על הנסיעות שהזמנתם.

כרטיסי הנסיעות מכילים את המסלול, המחיר, התאריך והשעה של כל נסיעה.

תוכלו להקיש על כל כרטיס כדי להציג פרטים נוספים:

  • מסלול הנסיעה על המפה, כולל כתובות האיסוף והיעד
  • משך הנסיעה
  • פרטי המונית
  • פרטי הנהג
  • קטגוריית השירות ומחיר הנסיעה

כרטיסי הנסיעות מכילים גם לחצן שיחה. באמצעות הלחצן הזה אפשר להתקשר לנהג במשך 24 שעות אחרי הנסיעה ולפני הנסיעה הבאה.

כדי למחוק נסיעה מההיסטוריה, פותחים את התפריט ← היסטוריית הנסיעות. בוחרים את הנסיעה, גוללים מטה לקטע מחיקת נסיעה ומקישים על נסיעה.