הצגת היסטוריית הנסיעות ומחיקתה

בתפריט ← היסטוריית נסיעות תוכלו לבדוק את כל הפרטים על הנסיעות שהזמנתם.

כרטיסי הנסיעות מציגים את המסלול, המחיר, התאריך והשעה של כל נסיעה.

תוכלו להקיש על כל כרטיס כדי להציג פרטים נוספים:
  • כתובות האיסוף והיעד
  • משך הנסיעה
  • פרטי המונית
  • פרטי הנהג
  • קטגוריית השירות ומחיר הנסיעה

כרטיסי הנסיעות מכילים גם לחצן שיחה. באמצעות הלחצן הזה אפשר להתקשר לנהג במשך 24 שעות אחרי הנסיעה, ולפני הנסיעה הבאה.

איך מוחקים את היסטוריית הנסיעות?

  1. פותחים את התפריט ← היסטוריית נסיעות.
  2. בוחרים את הנסיעה שרוצים למחוק.
  3. גוללים למטה לקטע מחיקת נסיעה ומקישים על מחיקה.