Sõiduajaloo kustutamine

Kõikide tehtud sõitude info on näha menüüs  → Sõiduajalugu.

Sõidukaartidel on näha reisi marsruut, tasu, kuupäev ja kellaaeg.

Lisainfo saamiseks puudutage kaarti:
  • Pealevõtu ja mahapaneku aadressid
  • Sõidu aeg
  • Sõiduki andmed
  • Juhi andmed
  • Teenuseklass ja sõidu lõplik hind

Sõidukaartidel on ka nupp Helista. Saate juhiga ühendust võtta 24 tunni jooksul pärast sõitu ja enne järgmist tellimust.

Sõidu kustutamiseks ajaloost:

  1. Avage menüü  → Sõiduajalugu.
  2. Valige, millist sõitu soovite kustutada.
  3. Kerige alla valiku Kustuta sõit juurde ja puudutage nuppu Kustuta.