Kako se dodaje ili briše platna kartica

Plaćanje karticom funkcioniše prilikom naručivanja preko aplikacije za iOS (verzija 8.0 i više) i Android (verzija 4.0 i više).

Kako se dodaje platna kartica

Sa aplikacijom možete povezati do 5 platnih kartica:

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja i pritisnite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).
  2. Unesite broj kartice, rok važenja i CVV kod. Broj kartice možete uneti ručno ili skenirati pomoću kamere telefona tako što ćete pritisnuti ikonicu .
  3. Još jednom kliknite Poveži karticu (ili Dodaj karticu).
U zavisnosti od tipa kartice, banke emitenta i drugih uslova, provera platne kartice se obavlja na sledeće načine:
  • Na računu kartice može da bude zadržan manji iznos. Rezervisana sredstva se ne skidaju i biće ponovo dostupna nakon završetka provere.
  • Može vam biti ponuđeno da u aplikaciji unesete iznos koji je rezervisan na platnoj kartici. Visinu iznosa možete saznati u SMS-u (ako su aktivirana SMS obaveštenja od banke) ili sa izvoda po računu na sajtu ili u aplikaciji banke.
  • Može vam stići zahtev za 3-D Secure verifikaciju platne kartice na sajtu banke emitenta. Način potvrđivanje zavisi od vaše banke. Posle provere ćete se vratiti u aplikaciju.

Kako se briše kartica.

  1. Otvorite meni aplikacije  → Načini plaćanja.
  2. Izaberite platnu karticu i pritisnite Izbriši karticu.