Ավելացնել կամ հեռացնել քարտ

Քարտով վճարումը գործում է հավելվածի iOS (8.0 կամ ավելի նոր) և Android (4.0 կամ ավելի նոր) տարբերակների միջոցով արված պատվերների համար։

Ինչպես քարտ ավելացնել

Հավելվածին կարող եք ավելացնել առավելագույնը 5 բանկային քարտ․

  1. Բացեք հավելվածի ընտրացանկը  → Վճարման եղանակներ և սեղմեք Կցել քարտ (կամ Ավելացնել քարտ
  2. Նշեք քարտի համարը, գործողության ժամկետը և CVV կոդը։ Քարտի համարը կարող եք ձեռքով մուտքագրել կամ սկանավորել սմարթֆոնի տեսախցիկի միջոցով՝ սեղմելով նշանի վրա։
  3. Եվս մեկ անգամ սեղմեք Կցել քարտ (կամ Ավելացնել քարտ

Քարտի տեսակից, թողարկող բանկից և այլ պայմանների կախված՝ ստուգումն իրականացվում է հետևյալ եղանակներից մեկով․

  1. Քարտային հաշվից չնչին գումար է պահվում։ Պահված գումարը դուրս չի գրվում և ստուգումն ավարտելուց հետո կրկին հասանելի կլինի։
  2. Հավելվածն առաջարկում է մուտքագրել պահված գումարի չափը։ Գումարի չափը հնարավոր է իմանալ SMS-ից (եթե միացված է բանկից SMS-ներ ստանալու գործառույթը), բանկային քաղվածքից (բանկի կայքում կամ հավելվածում) կամ բանկի հավելվածում։
  3. Թողարկող բանկի կայքում դուք կարող եք ստանալ քարտի 3-D Secure հաստատում անցնելու առաջարկ։ Հաստատման եղանակը կախված է ձեր բանկից։ Ստուգումից հետո դուք կվերադառնաք հավելված։

Ինչպես հեռացնել քարտը

  1. Բացեք հավելվածի ընտրացանկը  → Վճարման եղանակներ։
  2. Ընտրեք քարտը և սեղմեք Հեռացնել քարտը։

Ինչպես պաշտպանել բանկային քարտը